“Każdy człowiek ma prawo do życia w środowisku rodzinnym wolnym od przemocy, która jest naruszeniem praw i dóbr osobistych.”

            Polska deklaracja w sprawie przeciwdziałania przemocy.

I N F O R M A T O R


Kto ? Gdzie ?
we Włocławku
udziela wsparcia
ofiarom przemocy domowej


    Coś złego dzieje się twojej rodzinie ?
    Nie czujesz się w niej bezpiecznie ?
    Ktoś z bliskich krzywdzi Cię ?
    Sprawia że czujesz zastraszenie, zagubienie i bezbronność ?

             - prawdopodobnie jesteś ofiarą przemocy !CO TO JEST PRZEMOC ?


FORMY PRZEMOCY

Przemocą jest także zaniedbanie i niezaspokajanie podstawowych potrzeb członka rodziny, które prowadzi do jego cierpienia.


CYKLE PRZEMOCY

Wkrótce faza miodowego miesiąca mija a przemoc w następnym cyklu jest gwałtowniejsza i za każdym razem narasta.


MITY I STEREOTYPY O PRZEMOCY W RODZINIE

Wszystkie mity przekonują o słuszności braku reakcji ze strony świadków przemocy, ofiary zmuszają do milczenia, a sprawców utwierdzają w przekonaniu o bezkarności czynów.


GDY MASZ DO CZYNIENIA Z PRZEMOCĄ DOMOWĄ LUB ZNASZ KOGOŚ KTO MA TEN PROBLEM NIE ZWLEKAJ!!! MOŻESZ KOMUŚ URATOWAĆ ŻYCIE!!!
... ZADZWOŃ!!


- Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
"Niebieska Linia" Warszawa, telefon 0 801 120 002


www.niebieskalinia.plWe Włocławku po pomoc możesz zgłosić się do:


Miejska Komenda Policji
ul. Okrężna 25
telefon 054 414 51 48.
Policyjny telefon zaufania 0 800 120 226 - linia bezpłatna
Czynny w godzinach 8.00 - 22.00

Sąd Rejonowy
ul. Kilińskiego 20
telefon 054 422 26 00

Prokuratura Rejonowa
ul. Okrężna 2
Telefon 054 231 29 00

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Kościuszki 26
Telefon 054 411 63 11, 054 411 63 10

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. Żytnia 58
telefon 054 413 50 95, 054 413 50 96
czynny w godzinach 8.00 - 18.00
bezpłatne porady socjoterapeuty, psychologa, pedagoga, prawnika.
Hostel dla ofiar przemocy czynny całą dobę.

Schronisko dla Bezdomnych Kobiet i Mężczyzn "Caritas"
ul. Karnkowskiego 7
telefon 054 232 28 16

Fundacja "Samotna Mama"
ul. Wronia 1.
telefon 054 231 43 19
radca prawny - środa 15.30 - 16.30; czwartek - 15.00 - 16.00
psycholog - poniedziałek 16.00 - 18.00

Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"
ul. 3 Maja 35/2 Bank Informacji Dla Rodzin
poniedziałek - czwartek 15.00 - 17.00
telefon 054 231 18 39

Polski Komitet Pomocy Społecznej
ul. Związków Zawodowych 18
telefon 054 232 14 21
radca prawny - pierwszy i drugi poniedziałek tygodnia 10.00 - 12.00

Polski Czerwony Krzyż
ul. Zduńska 14
telefon 054 231 46 56
radca prawny - codziennie 8.00 - 15.00
psycholog - wtorek 14.30 - 16.00

Klub Abstynenta "Promień"
ul. Gałczyńskiego 9
telefon 054 234 11 43
pedagog - środa 18.00 - 20.00
psycholog - poniedziałek 18.00 - 20.00
psychoterapeuta - czwartek 18.00 - 20.30

Klub Inteligencji Katolickiej
ul. Mikołaja Kopernika 3
telefon zaufania 054 232 60 69

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Punkt Informacyjny Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy
ul. Ogniowa 8/10
telefon 054 232 59 18, 054 231 04 87
psychoterapeuta - poniedziałek 8.00 - 12.00, wtorek 13.00 - 19.00, czwartek 8.00 - 12.00
pedagog - środa 12.00 - 14.00, czwartek 14.00 - 16.00