“Każdy człowiek ma prawo do życia w środowisku rodzinnym wolnym od przemocy, która jest naruszeniem praw i dóbr osobistych.”

            Polska deklaracja w sprawie przeciwdziałania przemocy.

O nas

Informator został opracowany jako cel projektu realizowanego przez specjalistów pracy socjalnej Małgorzatę Tomasik i Marzenę Dzierżanowską (zatrudnione Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie we Włocławku)
w ramach specjalizacji zawodowej IIº dotyczącej pomocy ofiarom przemocy domowej