“Każdy człowiek ma prawo do życia w środowisku rodzinnym wolnym od przemocy, która jest naruszeniem praw i dóbr osobistych.”

            Polska deklaracja w sprawie przeciwdziałania przemocy.

kontakt z nami:


stop-przemocy@webpark.pl